Místopředsedkyně oddílu a hlavní trenérka I. třídy, rozhodčí I.třídy

hlavní trenérka I. třídy, rozhodčí I.třídy