Vás srdečně zve na III. ročník závodu ve společných skladbách v moderní gymnastice

Vážení příznivci moderní gymnastiky,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na III.ročník závodu GOLDEN PRAGUE CUP 2015 v moderní gymnastice společných skladeb , který pořádá klub moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I., dne 21. listopadu  2015 v Praze.

A) Všeobecná ustanovení

Pořadatel:  TJ Sokol Žižkov I., oddíl MG a ESMG
Datum konání:  sobota 21. listopadu 2015
Místo konání :  sportovní hala TJ Sokol Žižkov I., Koněvova 929/19, Praha 3
Přihlášky :  do 11. 11. 2015 na adresu: Irena Lylová, TJ Sokol Žižkov I.-oddíl MG , Koněvova 19, 130 00 Praha 3,
e-mail: irenalylo@seznam.cz

Prosím o uvedení kategorií společ.skladeb, jména a příjmení, datum narození závodnic a náhradnic a také jména a příjmení rozhodčí, trenérek jednotl. společných skladeb. Dále prosíme, aby hudba byla na zvukovém disku CD-audio, nikoliv ve formátu MP3.

Všechny trenérky odešlou záznamy sestav nejpozději do 16.11. 2015 (8x) na adresu : Irena Lylová, TJ Sokol Žižkov I.-oddíl MG, Koněvova 19, 130 00 Praha 3.

Sestavy Bez náčiní –  bez zápisů.

Startovné: 800,-Kč za společnou skladbu
Ubytování: pořadatel ubytování nezajišťuje.

V okolí sportovní haly je možné ubytování v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3,rezervace na tel.: +420 267 092 202, více na http://www.hotelolsanka.cz, nebo v hotelu Golden City – Garni, Táboritská 3, rezervace na tel.:  +420 222 711 008, více na http://www.goldencity.cz.

B) Technická ustanovení

Společné skladby LINIE A

Juniorky (2000 – 2002)
– 5 K
– 8 obtížností (4 obt. bez výměny,4 obt. S výměnou)
hodnota každé obtížnosti bez výměny max 1,0 b
– max 1x RISK
– min 1 série tanečních kroků
– minimálně 6 kolaborací

D 8,00
E 10,00
Celkem 18,00

Naděje starší (2003 – 2004)
– 5 členek
– 10 K
– 8 obtížností (4 obt. bez výměny, 4 obt. s výměnou)
hodnota každé obtížnosti bez výměny max 1,0 b
– max. 1x RISK
– min. 1 série tanečních kroků
– minimálně 6 kolaborací

D 8,0
E 10,00
Celkem 18,00

Naděje mladší A (2005 a mladší)
– 4-6 členek
– Švihadla
– 6 obtížností (3 obt. bez výměny, 3 obt. s výměnou)
hodnota každé obtížnosti bez výměny max 1,0 b
– max 1x RISK
– min. 1 série tanečních kroků
– minimálně 6 kolaborací

D 8,0
E 10,00
Celkem 18,00

Naděje mladší B (2007 a mladší)
– 4-6 členek
– Švihadla
– 6 obtížností (3 obt. bez výměny, 3 obt. s výměnou
hodnota každé obtížnosti bez výměny max 1,0 b)
– max 1x RISK
– min. 1 série tanečních kroků
– minimálně 6 kolaborací

D 8,0
E 10,00
Celkem 18,00

SPOLEČNÉ SKLADBY – BEZ NÁČINÍ ( bez zápisu)

Naděje nejmladší A     BN 4-6 členek     ročníky 2009 a ml.
Naděje nejmladší B     BN 4-6 členek     ročníky 2008 a ml.
Naděje nejmladší C     BN 4-6 členek     ročníky 2006 a ml.

6 obtížností (hodnota každé obtížnosti max 1,0 b)
min 1 série tanečních kroků 0,3 b.
min 6 kolaborací (kolaborace mezi gymnastkami 0,1 B.„zvedačka“0,4b.)
D 8,0
E 10,00
Celkem 18,00

Obtížnost a hodnocení dle pravidel a doplňků soutěžního řádu pro rok 2015.

Časový rozvrh:
Předběžný harmonogram:

8,00 – 9,00 – prezence oddílů
8,00 – 9,30 – rozcvičení dle rozpisu
9,00 – 9,30 – porada rozhodčích
9,45 – zahájení závodu

Celkový časový harmonogram bude upřesněn v pokynech dle počtu přihlášených závodnic.

Podmínky účasti:
Každý oddíl může přihlásit max. 2 společné skladby do libovolné kategorie. Každý oddíl přiveze jednu proškolenou rozhodčí na mezinárodní pravidla FIG, jméno a třídu uveďte v přihlášce. Pokud nebudou ve stanoveném termínu doručeny zápisy, nebude společná skladba či závodnice zařazena do startovní listiny závodu.

C) Závěrečná ustanovení

Přihlášeným oddílům před závodem zašleme organizační pokyny.
Výsledkové listiny budou zpracovány pořadatelem a odeslány zúčastněným oddílům.

Těšíme se na Vaši účast!

Irena Lylová
předsedkyně oddílu MG

Zdena Jeřábová
hlavní rozhodčí

Natalia Vorokhobina
místopředsedkyně oddílu MG