Vážení příznivci moderní gymnastiky,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 1. ročník závodu GOLDEN PRAGUE SPRING CUP 2016 ve volném programu cvičení jednotlivkyň v moderní gymnastice, který pořádá klub moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I., dne 16. dubna 2016 v Praze.

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I.

Vás srdečně zve na I. ročník závodu jednotlivkyň v moderní gymnastice

Vážení příznivci moderní gymnastiky,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na I.ročník závodu GOLDEN PRAGUE SPRING CUP 2016 v moderní gymnastice jednotlivkyň, který pořádá klub moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I., dne 16. dubna 2016 v Praze.

A) Všeobecná ustanovení

Pořadatel:  TJ Sokol Žižkov I., oddíl MG a ESMG
Datum konání:  sobota 16. dubna 2016
Místo konání :  sportovní hala TJ Sokol Žižkov I., Koněvova 929/19, Praha 3
Přihlášky :  do 31. 03. 2016 na adresu: Irena Lylová, TJ Sokol Žižkov I.-oddíl MG , Koněvova 19, 130 00 Praha 3,
e-mail: irenalylo@seznam.cz

Prosím o uvedení kategorií společ.skladeb, jména a příjmení, datum narození závodnic a náhradnic a také jména a příjmení rozhodčí, trenérek jednotl. společných skladeb. Dále prosíme, aby hudba byla na zvukovém disku CD-audio, nikoliv ve formátu MP3.

Všechny trenérky odešlou záznamy sestav nejpozději do 16.11. 2015 (8x) na adresu : Irena Lylová, TJ Sokol Žižkov I.-oddíl MG, Koněvova 19, 130 00 Praha 3.

Sestavy Bez náčiní –  bez zápisů.

Startovné: 200,- Kč za závodnici v kategorii Baby/Naděje nejmladší
                      300,- Kč za závodnici v ostatních kategoriích
Ubytování: pořadatel ubytování nezajišťuje.

V okolí sportovní haly je možné ubytování v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3,rezervace na tel.: +420 267 092 202, více na http://www.hotelolsanka.cz, nebo v hotelu Golden City – Garni, Táboritská 3, rezervace na tel.:  +420 222 711 008, více na http://www.goldencity.cz.

 1. B) Technická ustanovení
 1. kategorie: Baby / Naděje nejmladší
  1. Ročník narození 2010 a mladší
   • Sestava bez náčiní
   • 5 prvků obtížnosti, min. 1 série tanečních kroků
 1. Ročník narození 2009
  • Sestava bez náčiní
  • 5 prvků obtížnosti, min. 1 série tanečních kroků 
 1. Ročník narození 2008
  • Sestava bez náčiní
  • Sestava s libovolným náčiním
  • 5 prvků obtížnosti, max. 1x risk, max. 2x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Kategorie: Children / Naděje mladší
  1. Ročník narození 2007
   • Sestava se švihadlem
   • Sestava s obručí
   • Finále: Sestava bez náčiní
   • 6 prvků obtížnosti, max. 2x risk, max. 3x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Ročník narození 2006
  • Sestava se švihadlem
  • Sestava s obručí
  • Finále: Sestava bez náčiní
  • 6 prvků obtížnosti, max. 2x risk, max. 3x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Kategorie: Pre-junior A / Naděje starší
  1. Ročník narození 2005
   • Sestava s míčem
   • Sestava s kužely
   • Finále: Sestava s libovolným náčiním
   • 7 prvků obtížnosti, max. 3x risk, max. 4x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Ročník narození 2004
  • Sestava s míčem
  • Sestava s kužely
  • Finále: Sestava s libovolným náčiním
  • 7 prvků obtížnosti, max. 3x risk, max. 4x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Kategorie: Pre-junior B / Kadetky mladší
  1. Ročník narození 2005
   • Sestava s míčem
   • Sestava s obručí
   • Finále: Sestava bez náčiní
   • 6 prvků obtížnosti, max. 2x risk, max. 3x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Ročník narození 2004
  • Sestava s míčem
  • Sestava s obručí
  • Finále: Sestava bez náčiní
  • 6 prvků obtížnosti, max. 2x risk, max. 3x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Kategorie: Junior A / Juniorky
  1. Ročník narození 2003
   • Sestava s obručí
   • Sestava s kužely
   • Finále: Sestava s libovolným náčiním
   • 7 prvků obtížnosti, max. 3x risk, max. 4x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků
 1. Kategorie: Junior B / Kadetky starší
  1. Ročník narození 2003
   • Sestava se švihadlem
   • Sestava s kužely
   • Finále: Sestava s libovolným náčiním
   • 6 prvků obtížnosti, max. 3x risk, max. 4x mistrovství, min. 1 série tanečních kroků

 

Obtížnost a hodnocení dle pravidel a doplňků soutěžního řádu pro rok 2016.

Časový rozvrh:

Předběžný harmonogram:

8,00 – 9,00  – prezence oddílů

8,00 – 9,30  – rozcvičení dle rozpisu

9,00 – 9,30 – porada rozhodčích

9,45 – zahájení závodu

18,00 – ukončení závodu

Celkový časový harmonogram bude upřesněn v pokynech dle počtu přihlášených závodnic.

Podmínky účasti:

Každý oddíl může přihlásit max. 5 závodnic. Každý oddíl přiveze jednu proškolenou rozhodčí na mezinárodní pravidla FIG, jméno a třídu uveďte v přihlášce. Pokud nebudou ve stanoveném termínu doručeny zápisy, nebude závodnice zařazena do startovní listiny závodu.

 1. C) Závěrečná ustanovení

Přihlášeným oddílům před závodem zašleme organizační pokyny. Výsledkové listiny budou zpracovány pořadatelem a odeslány zúčastněným oddílům.

Těšíme se na účast!

Irena Lylová – předsedkyně oddílu MG
Natalia Vorokhobina – místopředsedkyně oddílu MG
Zdena Jeřábová – hlavní rozhodčí